”Så älskade Gud världen
att han utgav sin enfödde Son,
för att var och en som tror på honom
inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.”
Joh. 3:16

Böcker

Böcker utgivna av Lutherska församlingen:

Horisontellt och vertikalt – lösningen på Guds korsord?

Pris: 275:-
Författare: Lars Borgström

”Lars Borgström har med ett flertal böcker och artiklar gjortsig känd som en aktiv och orädd författare inom det teologiska området. Att som en bibeltroende lärare skriva enlärobok i ”Religionskunskap – specialisering” kan synas vara en stor utmaning, men författaren tar sig frimodigt an uppgiften. Även om han beaktar nödvändiga alternativa åskådningar, som i den kontroversiella Palestinaproblematiken,
kyrka och sakrament samt abortfrågan, vilken lyfts fram i det avslutande kapitlet med etiska frågeställningar, hör det till bokens stora förtjänster att de bibliska vittnesbörden inte
göms undan utan stöds med en saklig och vetenskapligt väl underbyggd argumentation. Att han genomför sin framställning med pedagogisk briljans höjer ytterligare värdet. För samtal finns fördjupningsuppgifter, och även repetitionsfrågor och övningar för att söka egna svar.”

Ola Österbacka
pastor, tidigare folkhögskolerektor.

Ett flödande ljus – predikningar genom Romarbrevet. En bibelutläggande förkunnelse med 33 predikningar över Romarbrevet.

Pris: 149:-
Författare: Lars Borgström

Seth Erlandsson skriver:

”Lars Borgström identifierar sig med Paulus, kryper bildligt talat in i honom, i hans tankevärld. Han klargör bakgrunden till de lärofrågor som Paulus finner det nödvändigt att undervisa om. Ord och sammanhang som kan vara svåra att förstå på avstånd blir så tydliga. Han predikar med samma frimodighet som aposteln, rättframt och klarläggande. Han kallar sin bok för ’bibelutläggande förkunnelse’, och sådan får vi verkligen del av.

Vad väntar man sig av en bibelkommentar? Att den sakligt ska förklara vad som verkligen står. En sådan förväntan blir inte alltid uppfylld. Men denna bok uppfyller den. Läs den! Jag gratulerar dig till ett berikande studium.”

Alla predikningar finns inlästa av Lars Borgström som videofiler.

Förstår du vad du läser? – Lars Borgström förklarar sjuttio av Bibelns mest missförstådda verser. 148 s.

Pris: 119:-
Författare: Lars Borgström

Uppenbara missförstånd kan ge upphov till allvarliga avvikelser från biblisk kristendom. Kyrkohistorien uppvisar många exempel på det. Därför gör Lars Borgström en angelägen insats när han i denna skrift lyfter fram missförstådda bibelord och tydligt visar vad feltolkningen består i.

Borgströms bok är på ett föredömligt sätt mycket pedagogisk och lättförståelig. Först citerar han det bibelställe som blivit missförstått, sedan den lära som blivit följden av detta och därefter på ett mycket klargörande sätt vad som är en rätt tolkning mot bakgrund av hela textsammanhanget.

Utläggning av Uppenbarelseboken – Den fjärde upplagan av denna viktiga bibelutläggning har nu kommit. 515 sidor.

Pris: 220:-
Författare: Lars Borgström

Denna utläggning är förklarande och tar ibland även upp bibelvetenskapliga frågeställningar till behandling. Tonvikten ligger på det andliga, uppbyggliga planet minst lika mycket som på exegetik i vetenskaplig mening.

Seth Erlandsson, docent i GT:s exegetik, skriver om boken: ”Det finns många tolkningar av Uppenbarelseboken som missförstår textens syner och bildspråk. Här föreligger en kommentar som klart och enkelt förklarar vad Jesus Kristus har uppenbarat för Johannes på fängelseön Patmos. Avgörande för en rätt tolkning av synerna är att man förstår bokens syfte: att vara en tröstebok för lidande kristna i denna syndens värld.

Amerikas Luther – En levnadsskiss över Carl Ferdinand Wilhelm Walther, några studier i hans teologi och översättningar av hans texter.

Pris: 149:-
Författare: Lars Borgström

Från baksidan: “Denna bok hjälper dig med något mycket viktigt: att skilja mellan och rätt tillämpa lag och evangelium. Bibelns budskap framträder i ny klarhet och många missförstånd skingras. Läs boken, gärna mer än en gång! Den rekommenderas varmt.”

När tiden var inne – Andakter för alla dagar under avdvents-och jultid.

När tiden var inne

Pris: 99:-
Författare: Lars Borgström

Boken är i hårdpärm har har 96 sidor. För varje dag i veckan finns det en kortare betraktelse, och för varje helgdag en lite längre sådan.

Nådens Evangelium – Nyutgiven predikosamling över kyrkoårets evangelietexter

Predikosamling över kyrkoårets evangelietexter

Pris: 149:-
Författare: Ingemar Andersson.

I denna bok finns sjuttio predikningar över kyrkoårets evangelietexter samlade där läsaren/åhöraren får tröst, lärdom, förmaning och varning. Det är vår önskan och förhoppning att denna postilla ska ge Guds barn föda för själen samtidigt som den andligt döda kallas till livet i Guds rike.

Bibliskt och Romerskt katolskt

bibliskt_romerskt_katolskt

Pris: 99:-
Författare: Lars Borgström

I en tid med stor instabilitet och andlig förvirring tycks den romersk-katolska kyrkan verka tilldragande för många. Den kan synas vara ett alternativ för den som sörjer över protestantiska kyrkors tragiska avfall från Guds ord och frågar efter äkta biblisk kristendom.

Men står påven och hans kyrka för biblisk kristendom? Den frågan besvaras i denna bok. Här dokumenteras utförligt vad den romersk-katolska kyrkan lär och vad Bibeln lär. Skillnaderna visar sig vara uppseendeväckande stora.

Format: Inbunden
Utgjivningsår:2016
Förlag: Lutherska församlingen i Stockholm

Utläggning av Uppenbarelseboken

uppenbarelseboken

Boken vill, inför ändens tid, hjälpa till att ”bryta förseglingen” och i bibelstudiets form försöka förklara uppenbarelser och syner i Bibelns stora ”bilderbok” med det goda syftet att läsandet ska få bli till uppväckelse och föra in i livet med Gud Ingemar Andersson, kyrkoherde i Lutherska Församlingen.

Författare: Lars Borgström, präst i Lutherska församlingen
Format: Mjukpärm
Sidor: 515
Utgivare: Lutherska Församlingen i Stockholm
Utgivningsår: 2016

Oss är en Frälsare född

ossarenfralsarefodd

En andaktsbok för helgdagarna runt jul och nyår. Andakterna vill påminna om att Jesus är Guds gåva till oss människor. Jesus är Frälsaren som kom till jorden för att rädda oss undan djävulen, synden och allt ont och rädda oss till sitt eviga rike i himlen.

Bara Jesus kan ge dig den sanna julglädjen…

Låt Jesus vara med i ditt julfirande. Han älskar dig och har givit sitt liv för dig.

Författare: Lars Borgström
Format: Häftad
Sidor: 74

Alla böcker kan beställas på följande adress:

larsborgstrom22(at)gmail.com