”Så älskade Gud världen
att han utgav sin enfödde Son,
för att var och en som tror på honom
inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.”
Joh. 3:16

Predikoarkiv

[widget id=”youtubechannelgallery_widget-5″] [widget id=”youtubechannelgallery_widget-4″] Array

2018-04-22 Tredje söndagen efter Påskdagne

Ämne Bedrövelse vänd i glädje
Text:Joh. 16: 16-22
Namn:Lars Borgström

 

2018-04-15 Andra söndagen efter Påskdagen

Ämne Den gode herden
Text:Joh. 10:11-16
Namn:Ingemar Andersson

 

2018-03-11 Midfastosöndagen

Ämne Livets bröd
Text:Joh. 6: 1-15
Namn:Lars Borgström

 

2016-05-01 Bönsöndagen

Ämne Bönen
Text:Joh. 17: 18-22
Namn:Ingemar Andersson

 

2016-04-03 Första söndagen efter Påskdagen

Ämne Jesus vid Tiberias sjö
Text:
Namn:Lars Borgström

 

2016-01-24 Septuagesima

Ämne Guds oförskyllda nåd
Text:Matt. 19: 27-30
Namn:Ingemar Andersson

 

2015-12-31 Nyårsläger 2015-2016

Ämne Vem är störst?
Text:Luk. 9: 46-50
Namn:Ingemar Andersson

 

2015-12-31 Nyårsläger 2015-2016

Ämne Situationen i Israel under Jesu tid.
Text:
Namn:Lars Borgström

 

2015-12-31 Nyårsläger 2015-2016

Ämne Herrens nåd är det att det inte är ute med oss.
Text:Klag. 3:22-26
Namn:Ingemar Andersson

 

2015-12-30 Nyårsläger 2015-2016

Ämne I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt.
Text:Kol 2: 9
Namn:Ingemar Andersson

 

2015-11-22 Domsöndagen

Ämne Människosonen på sin härlighetstron
Text:Matt. 25: 31-46
Namn:Ingemar Andersson

 

2015-11-08 Tjugotredje söndagen efter Trefaldighet

Ämne Det dubbla medborgarskapet
Text:Matt. 22:15-22
Namn:Ingemar Andersson

 

2015-10-25 Sjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

Ämne Trons fäste
Text:Joh. 4: 43-54
Namn:Ingemar Andersson

 

2015-09-27 Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet

Ämne En kristen människas frihet
Text:Luk. 14: 1-11
Namn:Ingemar Andersson

 

2015-09-13 Femtonde söndagen efter trefaldighet

Ämne Den angelägnaste omsorgen
Text:Matt. 6: 24-34
Namn:Lars Borgström

 

2015-09-04 Sensommarläger 2015

Ämne Den stängda och den öppna vägen
Text:Jes. 65:1-2
Namn:Ingemar Andersson

 

2015-06-07 Första söndagen efter Trefaldighet

Ämne Gud eller världen
Text:Luk. 16: 19-31
Namn:Ingemar Andersson

 

2015-05-10 Bönsöndagen

Ämne Bönen
Text:Joh. 16: 23-33
Namn:Lars Borgström

 

2015-03-29 Palmsöndagen

Ämne Jesus rider in i Jerusalem
Text:Joh. 12: 1-19
Namn:Lars Borgström

 

2015-03-15 Midfastosöndagen

Ämne Livets bröd
Text:Joh. 6: 1-5.
Namn:Lars Borgström

 

2015-03-01 Andra söndagen i Fastan

Ämne Den frälsande tron
Text:Matt. 15:21-28.
Namn:Ingemar Andersson

 

2015-02-15 Fastlagssöndagen

Ämne Guds kärleks väg
Text:Luk. 18: 31-43
Namn:Ingemar Andersson

 

2014-10-12 Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet

Ämne Den kristna friheten
Text:Mark. 7: 1-23
Namn:Ingemar Andersson

 

2014-10-11 Lutherdagar 2014

Ämne Sola Scriptura, Föredrag 2
Text:
Namn:Lars Borgström

 

2014-06-08 Annandag Pingst

Ämne Guds nådiga vilja om människans salighet
Text:Joh. 3: 16-21
Namn:Ingemar Andersson

 

2014-05-11 Tredje söndagen efter Påskdagen

Ämne Bedrövelse vänd i glädje.
Text:Joh. 14: 1-12
Namn:Ingemar Andersson

 

2014-04-13 Palmsöndagen

Ämne Jesus rider in i Jerusalem
Text:Luk. 22: 7-23
Namn:Lars Borgström

 

2014-02-02 Kyndelsmässodagen

Ämne Jesus frambärs i templet
Text:Matt. 13: 31-33
Namn:Lars Borgström

 

2014-01-19 Andra söndagen efter Trettondedagen

Ämne Jesu närvaro helgar hemmet
Text:Luk. 19: 1-10
Namn:Ingemar Andersson

 

2013-12-01 Första söndagen i advent

Ämne Se din konung kommer
Text:Luk 4: 16-22
Namn:Lars Borgström

 

2013-11-24 Domssöndagen

Ämne Den yttersta domen
Text:Matt. 25:31-46
Namn:Ingemar Andersson

 

2013-11-10 Tjugofjärde söndagen efter Trefaldighet

Ämne Jesus ger liv
Text:Joh. 6: 37-42
Namn:Lars Borgström

 

2013-09-08 Femtonde söndagen efter Trefaldighet.

Ämne Den angelägnaste omsorgen.
Text:Luk. 10: 38-42
Namn:Ingemar Andersson

 

2013-08-16 Tolfte söndagen efter Trefaldighet

Ämne Tungans Bruk
Text:Matt 12: 33-37
Namn:Ingemar Andersson

 

2013-05-19 Pingstdagen

Ämne Den helige Ande, Bestämda att bära frukt.
Text:Joh. 15: 10-17
Namn:Ingemar Andersson

 

2013-04-14 Andra söndagen efter Påskdagen

Ämne Den gode Herden
Text:Joh. 21: 15-25
Namn:Lars Borgström

 

2012-12-02 Första söndagen i Advent

Ämne Se din konung kommer
Text:Joh. 18: 36-37
Namn:Ingemar Andersson

 

2012-11-25 Domsöndag

Ämne Den yttersta domen
Text:Matt. 25: 31-46
Namn:Ingemar Andersson

 

2012-10-28 Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

Ämne Den frälsande tron
Text:Joh. 4: 43-54
Namn:Ingemar Andersson

 

2012-06-03 Heliga Trefaldighets dag

Ämne Fadern, Sonen och den Helige Ande
Text:Joh. 3: 1-15
Namn:Ingemar Andersson

 

2012-05-13 Bönsöndagen

Ämne Bönen
Text:Joh. 16: 23-33
Namn:Lars Borgström

 

2012-04-08 Påskdagen

Ämne Kristus är uppstånden
Text:Mark. 16: 1-8
Namn:Ingemar Andersson

 

2012-02-05 Septuagesima

Ämne Guds oförskyllda nåd
Text:Matt. 20: 1-16
Namn:Lars Borgström

 

2012-01-22 Tredje söndagen efter Trettondedagen

Ämne Jesu makt att skapa tro på jorden
Text:Matt. 8: 1-13
Namn:Ingemar Andersson

 

2012-01-15 Andra söndagen efter Trettondedagen

Ämne Bröllopet i Kana
Text:Joh. 2: 1-12
Namn:Ingemar Andersson

 

2012-01-08 Första söndagen efter Trettondedagen

Ämne Kristus lär i templet
Text:Luk. 2: 41-52
Namn:Ingemar Andersson

 

2012-01-01 Nyårsdagen

Ämne Kristi omskärelse - Namnet Jesus
Text:Luk. 2: 21
Namn:Lars Borgström

 

2011-12-25 Juldagen

Ämne Kristi födelse
Text:Luk. 2: 1-20
Namn:Lars Borgström

 

2011-07-02 Andra söndagen efter Trefaldighet

Ämne Kallelsen till Guds rike
Text:Luk: 9: 51-ff
Namn:Ingemar Andersson

 

2011-02-27 Sexagesima

Ämne Guds Ord
Text:Matt. 9:36-10:16
Namn:Ingemar Andersson

 

2011-02-20 Septuagesima

Ämne Guds oförskyllda nåd
Text:Luk 17: 7-10
Namn:Lars Borgström

 

2011-01-02 Söndagen efter nyårsdagen

Ämne Kristi dop
Text:Matt. 3: 11-12
Namn:Ingemar Andersson

 

2011-01-01 Nyårsdagen

Ämne I Jesu namn
Text:Luk. 13: 6-9
Namn:Lars Borgström

 

2011-01-01 Nyårsläger 2010-2011

Ämne När tiden var fullbordad
Text:Gal. 4: 4-7
Namn:Åke Malander

 

2011-01-01 Nyårsläger 2010-2011

Ämne Nådens tid - den behagliga tiden
Text:2 Kor. 6:2, Hebr. 4: 16
Namn:Ingemar Andersson

 

2011-01-01 Nyårsläger 2010-2011

Ämne Min framtid vilar i Hans hand...
Text:Jes. 45: 9-13
Namn:Lars Borgström

 

2010-12-31 Nyårsafton

Ämne Tidens begynnelse
Text:1 Mos. 1; Joh. 1
Namn:Lars Borgström

 

2010-12-31 Nyårsafton

Ämne Bliv kvar hos mig, se dagens slut är när.
Text:Luk. 24: 13-29
Namn:Åke Malander

 

2010-12-31 Nyårsafton

Ämne Avslutning av det gamla året.
Text:
Namn:Ingemar Andersson

 

2010-11-28 Första söndagen i Advent

Ämne Se din konung kommer
Text:Luk. 4: 16-22
Namn:Ingemar Andersson

 

2010-11-14 Söndagen före domsöndagen

Ämne Visa och fåvitska jungfrur
Text:Matt. 25: 1-13
Namn:Lars Borgström

 

2010-10-31 Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Ämne Konungens räkenskap
Text:Matt. 18: 15-22
Namn:Ingemar Andersson

 

2010-10-17 Föredrag

Ämne Guds försyn
Text:
Namn:Lars Borgström

 

2010-09-26 Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet

Ämne En kristen människas frihet
Text:Mark. 2:18-3:16
Namn:Ingemar Andersson

 

2010-08-01 Nionde söndagen efter Trefaldighet

Ämne
Text:
Namn:Lars Borgström

 

2010-06-26 Midsommardagen

Ämne Johannes döparens födelse
Text:Luk. 1: 5-25
Namn:Lars Borgström

 

2010-06-26 Midsommardagar 2010

Ämne Avslutningsandakt
Text:
Namn:Ingemar Andersson

 

2010-06-25 Midsommardagar 2010

Ämne Sändebrevet till Filadelfia
Text:
Namn:Lars Borgström

 

2010-06-25 Midsommardagar 2010

Ämne Sändebrevet till Laodiocia
Text:
Namn:Lars Borgström

 

2010-06-25 Midsommardagar 2010

Ämne Paulus tal på Aeropagen
Text:
Namn:Ingemar Andersson

 

2010-05-23 Pingstdagen

Ämne Andens utgjutande
Text:Joh. 6:44-51
Namn:Ingemar Andersson

 

2010-05-23 Pingstdagar 2010

Ämne Så säger Anden till församlingarna V
Text:
Namn:Lars Borgström

 

2010-05-22 Pingstdagar 2010

Ämne Så säger Anden till församlingarna II
Text:
Namn:Lars Borgström

 

2010-05-22 Pingstdagar 2010

Ämne Guds ord i vår tid
Text:
Namn:Åke Malander

 

2010-05-22 Pingstdagar 2010

Ämne Bibel och språkvetenskap
Text:
Namn:Mats Eskhult

 

2010-05-22 Pingstdagar 2010

Ämne Så säger Anden till församlingarna III
Text:
Namn:Lars Borgström

 

2010-05-22 Pingstdagar 2010

Ämne Så säger Anden till församlingarna IV
Text:
Namn:Lars Borgström

 

2010-05-22 Pingstdagar 2010

Ämne Helgmålsbön pingstafton
Text:
Namn:Åke Malander

 

2010-04-25 Tredje söndagen efter Påsk

Ämne Bedrövelse vänd i glädje
Text:Joh. 17: 1-8
Namn:Lars Borgström

 

2010-04-18 Andra söndagen efter Påsk

Ämne Den gode Herden
Text:Joh. 21: 15-25
Namn:Lars Borgström

 

2010-04-11 Första söndagen efter påsk

Ämne Genom stängda dörrar
Text:Ps. 114
Namn:Lars Borgström

 

2010-03-28 Palmsöndagen

Ämne Kristus rider in i Jerusalem
Text:Matt. 26: 17-30
Namn:Ingemar Andersson

 

2010-02-14 Fastlagssöndagen

Ämne Guds kärleks väg
Text:Joh. 12: 23-33
Namn:Lars Borgström

 

2010-02-07 Kyndelsmässodagen

Ämne Kristus frambäres i templet
Text:Luk. 2: 22-32
Namn:Lars Borgström

 

2010-01-24 Tredje söndagen efter Trettondagen

Ämne Kristus botar sjuka
Text:Joh. 4: 27-42
Namn:Ingemar Andersson

 

2010-01-10 Första söndagen efter Trettondagen

Ämne Kristus lär i Templet
Text:Joh. 8: 12
Namn:Ingemar Andersson

 

2009-11-29 Första söndagen i Advent

Ämne Se din konung Kommer
Text:Matt. 21: 1-11
Namn:Lars Borgström

 

2009-11-22 Domssöndagen

Ämne Den yttersta domen
Text:Matt. 25: 31-46
Namn:Lars Borgström

 

2009-11-15 Söndagen före domssöndagen

Ämne Visa och fåvitska jungfrur
Text:Matt. 25: 1-13
Namn:Ingemar Andersson

 

2009-11-08 Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Ämne Konungens räkenskap
Text:Matt. 18: 23-35
Namn:Ingemar Andersson

 

2009-10-25 Tjugonde söndagen efter Trefaldighet

Ämne Bröllopskläder
Text:Matt. 22: 1-14
Namn:Lars Borgström

 

2009-10-18 Nittonde söndagen efter Trefaldiget

Ämne Människosonens makt
Text:Matt. 9: 1-8
Namn:Lars Borgström

 

2009-09-27 Sextonde söndagen efter Trefaldighet

Ämne Uppsåndelsen och livet
Text:Luk. 7: 11-17
Namn:Lars Borgström

 

2009-09-06 Trettonde söndagen efter Trefaldighet

Ämne Den barmhärtige samariten
Text:Luk. 10: 23-37
Namn:Ingemar Andersson

 

2009-08-30 Tofte söndagen efter Trefaldighet

Ämne Tungans bruk
Text:Mark. 7: 31-37
Namn:Lars Borgström

 

2009-04-26 Andra söndagen eft. Påsk

Ämne Den gode Herden
Text:Joh. 10: 11-16
Namn:Lars Borgström

 

2009-04-11 Påskläger 2009

Ämne Rättfärdiggörelsen utifrån de Lutherska bekännelseskrifterna
Text:
Namn:Lars Borgström

 

2009-04-11 Påskläger 2009

Ämne Ej graven oss förskräcker, den var din bädd också
Text:
Namn:Åke Malander

 

2009-04-11 Påskläger 2009

Ämne Jag är uppståndelsen och Livet
Text:Joh. 11: 25-26
Namn:Ingemar Andersson

 

2009-04-11 Påskläger 2009

Ämne Berget där Herren förser
Text:1 Mos. 22:14, Hebr. 11: 17-19
Namn:Åke Malander

 

2009-04-10 Påskläger 2009

Ämne Till lösen i allas ställe
Text:Psalt. 49:9
Namn:Ingemar Andersson

 

2009-04-10 Långfredag

Ämne Aftongudstjänst
Text:Sjätte akten
Namn:Lars Borgström

 

2009-04-10 Påskläger 2009

Ämne Genom ödmjukhet till upphöjelse
Text:Fil. 2: 5-11
Namn:Lars Borgström

 

2009-04-10 Långfredag

Ämne Korsfäst, död och begraven
Text:Femte akten
Namn:Ingemar Andersson

 

2009-03-22 Midfastosöndagen

Ämne Livets bröd
Text:Joh. 6: 1-15
Namn:Lars Borgström

 

2009-03-15 Tredje söndagen i Fastan

Ämne Kampen mot ondskan
Text:Luk. 11: 14-28
Namn:Ingemar Andersson

 

2009-03-08 Andra söndagen i Fastan

Ämne Den kämpande tron
Text:Matt. 15: 21-28
Namn:Ingemar Andersson

 

2009-03-01 Första söndagen i Fastan

Ämne Frestelsen
Text:Matt. 4: 1-11
Namn:Ingemar Andersson

 

2009-02-22 Fastlagssöndagen

Ämne Guds kärleks väg
Text:Luk. 18: 31-43
Namn:Lars Borgström

 

2009-02-08 Septuagesima

Ämne Guds oförskylda nåd
Text:Matt. 20: 1-16
Namn:Lars Borgström

 

2009-01-24 Tredje söndagen eft. Trettondagen

Ämne Kristus botar sjuka
Text:Matt. 8: 1-13
Namn:Ingemar Andersson

 

2009-01-18 Andra söndagen eft. Trettondagen

Ämne Bröllopet i Kana
Text:Joh. 2: 1-12
Namn:Lars Borgström

 

2009-01-11 Första Söndagen efter Trettondagen

Ämne Kristus lär i templet
Text:Luk. 2: 41-52
Namn:Lars Borgström

 

2006-01-01 Nyårsdagen

Ämne Namnet Jesus
Text:Luk. 2:21
Namn:Ingemar Andersson

 

2005-12-31 Nyårsläger 2005-2006

Ämne Den dubbla sanningen
Text:Rom. 3:23-24
Namn:Ingemar Andersson

 

2005-12-31 Nyårsläger 2005-2006

Ämne Andra trosartikeln: Om Guds Son och Återlösningen
Text:
Namn:Åke Malander

 

2005-12-31 Nyårsläger 2005-2006

Ämne Tredje trosartikeln: Om den Helige Ande och helgelsen
Text:
Namn:Åke Malander

 

2005-12-31 Nyårsläger 2005-2006

Ämne Som Frälsare du nu oss bjuder, som domare du kallar sist
Text:
Namn:Ingemar Andersson

 

2005-12-31 Nyårsläger 2005-2006

Ämne Aftongudstjänst
Text:Ps. 121
Namn:Åke Malander

 

2005-12-30 Nyårsläger 2005-2006

Ämne Första trosartikeln: Om Gud Fader och skapelsen
Text:
Namn:Åke Malander

 

2005-09-04 15 e Trefaldighet

Ämne Den angelägnaste omsorgen
Text:Matt. 6:24-34
Namn:Ingemar Andersson

 

2005-09-03 Sommarläger 2005

Ämne Den goda undervisningen - Lag & Evangelium i Jesu liknelser I
Text:
Namn:Gunnar Edwardsson

 

2005-09-03 Sommarläger 2005

Ämne Den goda bekännelsen - Varför bekännelseskrifterna, vi har ju Bibeln.
Text:
Namn:Gunnar Edwardsson

 

2005-09-03 Sommarläger 2005

Ämne Den goda undervisningen - Lag & Evangelium i Jesu liknelser II
Text:
Namn:Gunnar Edwardsson

 

2005-09-03 Sommarläger 2005

Ämne Aftongudstjänst - Hur blir man bevarad på Vägen?
Text:
Namn:Ingemar Andersson

 

2005-09-02 Sommarläger 2005

Ämne Han som är Vägen
Text:Joh. 14:6
Namn:Ingemar Andersson

 

2003-12-31 Nyårsläger 2003-2004

Ämne Från träldom till barnaskap
Text:Gal. 4:1-7
Namn:Ingemar Andersson

 

2003-12-31 Nyårsläger 2003-2004

Ämne Rättfärdiggörelsen I
Text:
Namn:Åke Malander

 

2003-12-31 Nyårsläger 2003-2004

Ämne Rättfärdiggörelsen II
Text:
Namn:Åke Malander

 

2001-07-29 Kristi Förklaringsdag

Ämne Kristus förklarad
Text:Joh. 13:31-32
Namn:Åke Malander

 

2001-07-27 Sommarläger 2001

Ämne Egen rättfärdighet eller Kristi rättfärdighet
Text:Fil. 3:1-11
Namn:Tore Karlsson

 

2001-07-27 Sommarläger 2001

Ämne Filiperbrevet en översikt
Text:
Namn:Ingemar Andersson

 

2001-07-27 Sommarläger 2001

Ämne För mig är livet Kristus och döden en vinst.
Text:Fil. 1:21
Namn:Åke Malander

 

2001-07-27 Sommarläger 2001

Ämne Kristi förnedring och upphöjelse
Text:Fil. 2:6-11
Namn:Tore Karlsson

 

2001-07-27 Sommarläger 2001

Ämne Att leva värdigt Kristi evangelium
Text:Fil. 1:27
Namn:Ingemar Andersson

 

2001-07-27 Sommarläger 2001

Ämne Gläd er i Herren alltid
Text:Fil. 4:4
Namn:Åke Malander