Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet (LFS) och Lutherska församlingen i Umeåområdet (LFU) är två fristående församlingar som enligt sina stadgar är bundna till Bibeln och den lutherska kyrkans bekännelseskrifter.

Församlingarna bildades 1988 och står sedan 1992 i kyrkogemenskap med Evangelisk Lutherska Bekännelsekyrkan (ELBK).

Vi tror att Bibeln är alltigenom Guds ofelbara ord och därför sann i allt vad den talar, och att de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna, samlade i Konkordieboken av år 1580, är en rätt utläggning och förklaring av Bibelns lära.

Därför skall i våra församlingar allt Guds ord förkunnas rent och klart och ingenting läras som står i strid med Guds ord. Genom en rätt förvaltning av nådemedlen, där lag och evangelium predikas och sakramenten förvaltas efter Kristi ord och instiftelse, vill församlingarna med Guds nåd sprida det glada budskapet om syndares frälsning i Jesu Kristi namn.

Till våra gudstjänster, övriga samlingar och läger hälsar vi var och en varmt välkommen!

 

Nästa planerade direktsändning, Sensommarläger 23-25 september


2016-07-05 - Webbplats temporärt nere

På grund av ändringar i webhotellet ligger vår webbplats tillfälligt nere.


Sensommarläger 2016

Sensommarläger 2016Välkommen till sensommarläger på Hjälmargården den 23-25 september 2016. Se PDF-fil för mer information

 

 


 

 

 

 


Kalender

Gudstjänster sker i:
Stockholm kl. 11.00
Uppsala kl. 18.00

------------------

Sönd. 4/9 kl. 11.00
Lars Borgström

Sönd. 11/9 kl. 11.00
Ingemar Andersson

Sönd. 18/9 kl. 11.00
Ingemar Andersson

Söndag 25/9 kl.11.00
Lars Borgström

Norrköping

Gudstjänst Sönd 11/9 kl. 11.00
Lars Borgström